top of page

ติดต่อสอบถาม

Line-ICON.png
Phone.png

093-075-7673

40506.jpg

Now Bed Care เป็นศูนย์รวมเตียงผู้ป่วย และอุปกรณ์การแพทย์นำเข้า โดยมุ่งเน้นสินค้าที่เป็นมาตราฐานใช้งานภายในสถานพยาบาล และที่บ้าน

 

ให้บริการ ทั้งด้านคำปรึกษาการใช้งาน บริการจัดส่ง ติดตั้ง รวมถึงศูนย์ซ่อมบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน

 

จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทำให้ Now Bed Care

เล็งเห็นปัญหาต่างๆ และนำมาแก้ไขเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานอย่างแท้จริง ให้กับทุกท่าน

เตียงไฟฟ้า ลายไม้ Invacare Medley Ergo
My project (6).png
bottom of page