top of page
เตียงผู้ป่วย

CPAP คืออะไร?

CPAP คือเครื่องช่วยหายใจประเภทหนึ่ง ซึ่งช่วยแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่มีปัญหาการนอนกรน หรือหยุดหายใจขณะหลับ (OSA) ใช้หลักการอัดแรงดันอากาศให้แก่ผู้ใช้ในขณะหายใจเข้า เพื่อเปิดช่องทางเดินหายใจส่วนต้นให้กว้างขึ้น

โดยเครื่อง CPAP นี้สามารถรักษานอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ทุกระดับอาการ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการในระดับปานกลาง (Moderate) ถึงรุนแรง (Severe)
 

CPAP มีหลักการในการรักษาคือ การเป่าความดันลมผ่านทางจมูกหรือปาก  ผ่านบริเวณลำคอ และโคนลิ้น ซึ่งเป็นส่วนทางเดินหายใจส่วนต้น เพื่อให้เปิดขยายตัวตลอดเวลาโดยไม่ให้มีการอุดกั้นขณะที่นอนหลับ   ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ใช้เครื่องสามารถหายใจรับอากาศอย่างพอเพียงและนอนหลับราบรื่นตลอดทั้งคืน โดยลมที่เป่าด้วยความดันนี้มักเป็นเพียงอากาศปกติ ไม่ใช่การให้ออกซิเจนตามโรงพยาบาล (ยกเว้นในบางรายที่จำเป็นมากเท่านั้น)

ติดต่อสอบถาม

เตียงผู้ป่วย
เตียงผู้ป่วย

093-075-7673

เตียงผู้ป่วย
    เตียงผู้ป่วย
    เตียงผู้ป่วย
    bottom of page