top of page

Service

Oxygen Concentrator

ฟรี

เครื่องสำรอง

001.png

สิทธิพิเศษ เฉพาะลูกค้า

now bed care

ฟรีเครื่องสำรองตลอดอายุการใช้งาน

บริการ

จัดส่ง พร้อมแนะนำ

002.png

เครื่องผลิตออกซิเจน

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

บริการ

ศูนย์ให้บริการปรึกษา

003.png

มีศูนย์ซ่อม ศูนย์บริการ

ให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งาน

ติดต่อสอบถาม

40506.jpg
20230525-112904.jpg