top of page
S__10215520.jpg

รถเข็นผู้ป่วย (Wheelchair)

ประเภทของรถเข็นผู้ป่วย แบ่งออกได้หลักๆ 2 ประเภท คือ รถเข็นไฟฟ้า และ รถเข็นแมนนวล ซึ่งจะแตกต่างกันที่ระบบการส่งกำลังเพื่อเคลื่อนที่

  1. รถเข็นไฟฟ้า ขับเคลื่อนโดยแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถเคลื่อนที่ได้โดยการควบคุมรีโมตคอนโทรลบนตัวรถเข็น สะดวกสบายมากกว่าเนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้แรงคนในการเคลื่อนที่ เหมาะสำหรับผู้ที่มีกำลังแขน และ ไม่มีกำลังแขน

  2. รถเข็นแมนนวล ขับเคลื่อนด้วยมือ ผู้ใช้งานต้องออกแรงจากกำลังแขนเพื่อผลักรถเข็นไปด้านหน้า หรือ ต้องมีผู้ดูแลคอยเข็นรถเข็นให้ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีกำลังแขนในการผลักรถเข็นไปด้านหน้าได้ หากผู้ป่วยไม่มีกำลังแขน จำเป็นจะต้องมีผู้ดูแลคอยเข็นรถเข็นให้ตลอด

ขนาดล้อรถเข็นสำคัญอย่างไร

  1. วงล้อขนาดเล็ก มักใช้งานในรถเข็นแบบไฟฟ้า เนื่องจากมีระบบไฟฟ้าในการขับเคลื่อนผู้ใช้งานไม่ต้องใช้มือในการเข็นรถ ทำให้สามารถพับเก็บได้ง่ายมากขึ้นด้วย เหมาะสำหรับพกพานำไปใช้งานนอกสถานที่

  2. วงล้อขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีกำลังแขนมากสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่ เนื่องจากสามารถเข็นแบบแมนนวลได้ แต่เนื่องจากล้อที่มีขนาดใหญ่ทำให้มีน้ำหนักมาก และ พับเก็บได้ไม่กระทัดรัดมากนัก

ติดต่อสอบถาม

Line-ICON.png
Phone.png

093-075-7673

40506.jpg